Created on Thursday, 08 October 2015 Written by Johan Edenholm

Byggläget i början av oktober!

Stora bandmaskiner gräver nu i Landeryd, därefter återstår kompletterande sträckor i följande byar: Strömhult, Höljeryd, Tovhult och Nyby, bakom garaget. Den lilla bandmaskinen har nu gjort klart de flesta tomter i Landeryd, det återstår en stenig sträcka bakom Ringvägen. Dessutom behövs en mindre maskin för att gräva längs cykelbanan vid Skärshult.

Hjulmaskinerna gräver sig från S.Ekeryd mot Landeryd, dessutom återstår byvägarna till Fjusnäs och Tovhult, samt ett par mindre sträckor i Sötadal och Lindhult.

Tryckningarna följer i första hand återstående grävsträckor och i andra hand för att kunna göra klart respektive etapp inför blåsning av fiber.

Efter att planerad kanalisation är grävd/plöjd, hoppas vi kunna få byggt några kompletterande/tillkomna hus/anslutningar. Vi har förhoppningsvis snart framme kostnaden för de som går och väntar på en prislapp. 

Dessutom återstår några speciella moment som: montage på broar, tryckning/borrning under järnväg, tryckning/borrning under Nissastigen, montage av Nodhuset i Landeryd, kompletterade husinstallationer. Vi kommer också att markera utsatta fiberståk och några av skåpen med käppar. 

Blåsningar av fiberkabel är gjort till en stor del av husen.

Svetsningar i boxen på husväggen är också påbörjat på ganska många hus.

Snart påbörjas blåsningen av fiberkabel mellan skåpen, följt av svets/skarv i skåpen.

Det är många svetsar att göra...

Under blåsningen kan det visa sig vara stopp i rören, då får man gräva fram och rätta till detta. 

När slutligen all kabel är på plats återstår kontrollmätningar och montage av aktiv utrustning i nodhusen.

Vi kan påminna om att eventuella anmärkningar rapporteras till respektive byombud eller någon i styrelsen. Dessutom snarast möjligt, så gör vi vad vi kan för att ställa tillrätta.

Tack för allt påhejande och förståelse för de störningar som inträffar på vägar och ledningar!!!

Wednesday the 19th. FreeTemplateSpot.