Senast uppdaterad tisdag, 01 september 2015 Skriven av Johan Edenholm

Eftersom det är så många maskiner i området nu och de är tämligen rörliga, så är det svårt att ha en aktuell sida här :-)

Men den lilla bandaren håller på att gräva fram till husen och vid korsningar så den är korta stunder på diverse platser i områden där de större maskinerna har varit.

I stora drag kommer man att trycka/borra under vägarna på ett stort antal platser, är nog ett 90-tal sådana kvar under projektet.

Det är inte helt spikat ännu, men man kommer nog att påbörja Landeryd under nästa vecka.

Saturday the 24th. .